Bases del concurs fotogràfic a Instagram


Bases del concurs fotogràfic a Instagram #cdberga2016

1. Els Castellers de Berga convoquen el primer concurs fotogràfic a la xarxa Instagram.


2. Les fotografies han d’incloure el hashtag #cdberga2016 i el contingut ha d’estar relacionat amb els Castellers de Berga.


3. Les fotografies han d’estar fetes durant la temporada castellera 2016, fins al 29 d’octubre de 2016.


4. Per participar en el concurs cal tenir un compte amb perfil públic a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa.


5. Els participants han de publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari.


6. Les fotografies no poden fer referència a marques de tercers. No poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. L’autor de la fotografia ha de tenir les autoritzacions necessàries de les persones que s’hi puguin reconèixer.


7. Les fotografies preseleccionades s’exposaran a les xarxes socials dels Castellers de Berga i els autors corresponents rebran un tiquet per a la festa de final de temporada de la colla.


8. La fotografia guanyadora rebrà els premis següents:
– Una entrada per a la festa de final de temporada de la colla.
– Un exemplar del llibre #100d7
– Una còpia ampliada de la fotografia penjada al local del Cine Catalunya i una altra per a l’auto.


9. El jurat que designarà la fotografia guanyadora estarà format per un grup de castellers que designarà la junta de la colla.


10. La resolució del jurat es farà pública al web dels Castellers de Berga abans del sopar de final de temporada. La data exacta es publicarà més endavant. El veredicte del jurat és inapel·lable.


11. La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través dels canals de comunicació dels Castellers de Berga.